Za materiały, które zmieniają rzeczywistość z dobrym skutkiem.

o nas

Energia kobiet [Wysokie Obcasy]

Za kontynuowanie i wzmocnienie debaty o równości zainicjowanej przez Kongres Kobiet. Za reportaże, artykuły i raporty zwracające uwagę na trudności, a nierzadko absurdy, z jakimi konfrontują się kobiety w życiu codziennym. Za uświadamianie, że walka o poprawę jakości życia kobiet w Polsce, wciąż dyskryminowanych w polityce, biznesie, życiu rodzinnym, jest konieczna i możliwa do wygrania. Za próbę zrozumienia przyczyn, leżących u podstaw krzywdzącego układu sił oraz za usiłowanie wywarcia realnego wpływu na władze państwowe i ich rolę w zwalczaniu nierówności. Zobacz więcej. 

Stop nienawiści w sieci [Tygodnik Powszechny]

Za apel o zwiększenie wrażliwości na język nienawiści w internetowej przestrzeni, skierowany do najważniejszych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Za sprzeciw wobec bagatelizowania przestępstw popełnianych w internecie i uświadamianie, że sieć stanowi ważną przestrzeń życia publicznego. Za walkę o egzekwowanie bezwzględnej odpowiedzialności za słowo, szczególnie to wirtualne, poprzez postulowanie ścigania i karania mowy nienawiści w sieci. Apel zjednoczył nie tylko ludzi mediów, ale także ważnych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki, którzy podpisali się pod listem. Zainicjował też ogólnopolską debatę, w której stanowisko zajął m. in. Szef Prokuratury Generalnej. Zobacz więcej.

Witamy w Polsce [Gazeta Wyborcza]

Codzienny cykl Gazety Wyborczej "Witamy w Polsce" łączy w sobie reportaże, wywiady i badania, które pozwalają bliżej przyjrzeć się rzeczywistości, w której żyjemy. Potrafi zdemaskować jej absurd, rozbawić, a także poruszyć, ukazując ludzkie tragedie. Dzięki temu cykl nie tylko uczy, jak śmiać się z samych siebie, ale też zwraca uwagę na sprawy naprawdę istotne i daje impuls do wyciągania wniosków na przyszłość. Jest w stanie pokazać nasz kraj od strony, od której jeszcze go nie znaliśmy, zmieniając nie tylko nasze spojrzenie na Polskę, ale i na nas samych. Codziennie udowadnia, że naprawdę żyjemy w "najciekawszym kraju świata”. Zobacz więcej. 

Monika Góralewska [Jak wygląda wymiar sprawiedliwości na Białorusi (Superwizjer TVN) ]

Za poruszający reportaż przedstawiający dramatyczną walkę matki skazanego na karę śmierci z bezlitosnym wymiarem sprawiedliwości i prezydentem Białorusi. Za pokazanie absurdów funkcjonowania tamtejszych organów państwa. Za zdecydowany sprzeciw wobec zmanipulowanego procesu sądowego i krytykę nierzetelnych przekazów białoruskich mediów. Za konfrontację z ambasadą Białorusi, zarzucającą autorce reportażu dokonanie rażącej manipulacji. Wreszcie – za zaangażowanie w akcję zbierania podpisów pod petycją o zniesienie kary śmierci na Białorusi, które przyniosło poparcie i wsparcie tysięcy Polaków, poruszonych losem bohaterki reportażu. Zobacz więcej. 

Piotr Sarzyński [Polityka]

Za pokazywanie tego, co jest w Polsce brzydkie oraz chwalenie tego, na co powinniśmy zwracać uwagę i o co dbać w przestrzeni publicznej, w kulturze oraz w sztuce. Za promowanie dobrych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych oraz za książkę „Wrzask w przestrzeni”, która uwrażliwia Polaków na kwestie z dziedziny architektury, i która stała się bezpośrednim przyczynkiem do debat nad stanem edukacji architektonicznej w Polsce. Piotr Sarzyński swoją pracą pokazuje, że rzeczywistość można zmieniać także poprzez pracę u podstaw nad przeformułowaniem sposobu patrzenia na świat, który nas otacza. Zobacz więcej.