W 2013roku, decyzją studentów z całej Polski, laureatami MediaTorów zostali:

AUTORYTET

ks. Adam Boniecki
Za rzetelność, profesjonalizm i najwyższe standardy.
NAWIGATOR

Michał Krzymowski  [Newsweek]
za odważne śledztwa i opisywanie brutalnej politycznej rzeczywistości bez medialnego lukru. Za ukazywanie polityki od kuchni, a tym samym odsłanianie najciekawszych i najistotniejszych mechanizmów rządzenia państwem.
TORPEDA

Tomasz Skory [RMF FM]
Za celne i odważne komentarze, zarówno na antenie radia, jak i na portalach społecznościowych, na temat bieżących spraw toczących się w Polsce i za granicą. Za codzienny „Subiektywny przegląd prasy” na RMF24.pl, w którym inteligentnie i z dużym poczuciem humoru przedstawia najważniejsze tematy dnia.
AKUMULATOR

Filip Chajzer [Dzień Dobry TVN, TTV]
Za doskonały przykład empirycznego dziennikarstwa. Chociaż tematy reportaży nie należą do bardzo poważnych, autor zawsze wyjątkowo dokładnie je dokumentuje i sprawdza wszystko na własnej skórze, nawet jeśli może na tym ucierpieć.
DETONATOR

Mariusz Szczygieł [Duży Format, Gazeta Wyborcza]
Za wstrząsający reportaż o kobiecie skazanej za zabójstwo 6-letniego pasierba, która po kilku latach od odbycia kary podjęła pracę w szkole i została ekspertem MEN. Za wywołanie burzliwej dyskusji na temat zacierania się wyroku w polskim prawie i skłonienie polityków oraz instytucji państwowych do zajęcia stanowiska w sprawie. 
OBSERWATOR

Agata Grzybowska, Wojciech Karpieszuk [Duży Format, Gazeta Wyborcza]
Za połączenie sił fotoreporterki i reportażysty. Za publikację, która zwróciła uwagę na problem skrajnej nietolerancji wobec homoseksualistów w Ugandzie. Za trafny opis społeczeństwa dławionego nieufnością nawet wobec najbliższych oraz zmuszające do namysłu fotografie przedstawiające jego ofiary.
PROWOKATOR

 Odejście z "Uważam Rze"
Za odważną decyzję rezygnacji z pracy w jednym z największych tygodników w Polsce w imię lojalności ze zwolnionym redaktorem naczelnym Pawłem Lisickim. Za udowodnienie, że w polskim dziennikarstwie przywiązanie do własnych ideałów i praca w zgodzie z samym sobą są nadal dla wielu wartościami nadrzędnymi.
INICJATOR

WOK - Wszystko o Kulturze [TVP 2]
Za program ukazujący kulturę nie tylko ze studia telewizyjnego, a przede wszystkim z miejsc najważniejszych dla niej wydarzeń. Za uświadamianie, co obecnie dzieje się w kulturze – zarówno tej wysokiej, jak i popularnej – oraz wskazywanie, jak można w niej uczestniczyć.
REFORMATOR

Piotr Waglowski [serwis vagla.pl]
Za śledztwa obywatelskie, których nie powstydziliby się najlepsi dziennikarze. Za konsekwentne patrzenie władzy na ręce, komentowanie i kontrolowanie rzeczywistości prawnej dla dobra społeczeństwa. Za to, że od 16 lat pokazuje jak dbać o swoje prawa w tzw. społeczeństwie informacyjnym.