Bartosz Marczuk [Rzeczpospolita]
za wytrwałe przyglądanie się kwestiom takim jak demografia czy edukacja w Polsce. Za analityczne teksty dobitnie pokazujące, że to, co politycy zaniedbywali przez ostatnich kilkanaście lat, jest teraz naszym największym wyzwaniem.
Zobacz wiecej. 


Robert Krasowski [„Anatomia siły”, „Anatomia Przypadku”, „Anatomia Słabości”]
za sięganie do nieodległych, ale często zapominanych historii, które nieprzerwanie rzutują
na bieżące wydarzenia w kraju. Za spojrzenie okiem historyka filozofii i umiejętne wykorzystywanie różnych gatunków prasowych do opisywania Polski, kształtującej się demokracji i dojrzewającego do niej społeczeństwa. Zobacz więcej.


Michał Krzymowski [Newsweek]
za odważne śledztwa i opisywanie brutalnej politycznej rzeczywistości bez medialnego lukru. Za ukazywanie polityki od kuchni, a tym samym odsłanianie najciekawszych i najistotniejszych mechanizmów rządzenia państwem. Zobacz wiecej. 


Paweł Reszka [Tygodnik Powszechny]
Za zniuansowaną publicystykę, która nie poprzestaje na ukazaniu spolaryzowanego sporu. Za wykazywanie racji wielu uczestników dyskursu oraz przypominanie o skomplikowanych procesach społeczno-politycznych Zobacz więcej. 


Agnieszka Szydłowska [Program 3 Polskiego Radia]
Za radiowe dziennikarstwo kulturalne najwyższej próby. Za „Program Alternatywny” i "Radiowy Dom Kultury", w których z pasją opowiada o tym, co słychać w kulturze – zarówno tej wyższej, jak i popularnej. Zobacz więcej.