MediaTory w tym roku przyznawane są w dziewięciu kategoriach. Aby poznać listę kandydatów w danej kategorii należy kliknąć na jej nazwę.

AUTORYTET
w którym nagradzamy dziennikarzy za to, że możemy się od nich uczyć rzetelności, profesjonalizmu i najwyższych standardów

NAWIGATOR
gdzie nagradzamy publicystów, dzięki którym nasze poglądy zaczynają iść własną drogą

TORPEDA
za udowadnianie, że szybkość i rzetelność nie muszą się wykluczać

DETONATOR
za publikacje, które wybuchły najgłośniej i najbardziej spektakularnie, nie tylko w świecie mediów
AKUMULATOR
za ładowanie nas pozytywną energią

OBSERWATOR
za prawdziwe opowieści z innego – choć często bliskiego nam - świata

PROWOKATOR
gdzie nagradzamy ludzi mediów za decyzje, które dają nam do myślenia

INICJATOR
w którym nagradzamy dziennikarzy za to, że pokazują, że można inaczej

REFORMATOR
za materiały, które zmieniają rzeczywistość z dobrym skutkiem

W tym roku studenci zdecydowali nie przyznawać nominacji w kategorii PromoTOR, w której nagradzali za pokazywanie nowej, internetowej twarzy dziennikarstwa. Uznali, że Internet stał się naturalnym miejscem pracy dziennikarzy i rozwoju mediów, dlatego projekty internetowe mogą z powodzeniem konkurować w pozostałych kategoriach. Niewykluczone jednak, że w kolejnych latach zasady przyznawania nominacji w tej kategorii zostaną przeformułowane.