Stowarzyszenie MediaTory powstało w 2008 roku. Jego zadaniem jest współorganizowanie Plebiscytu MediaTory, troska o jego dobre imię, udzielanie merytorycznego wsparcia Kołu Naukowemu Studentów Dziennikarstwa UJ oraz umacnianie i rozwój marki MediaTory. Swoje cele realizuje poprzez pozyskiwanie sponsorów, kontrolę nad merytoryczną stronę Plebiscytu, obsługę formalno - prawną umów związanych z Plebiscytem i współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi instytucjami, które mogą wspierać Stowarzyszenie. Obecnie do grona członków Stowarzyszenia MediaTory należy 28 osób. 

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia MediaTory - Izabela Mikruta

Wiceprezes Stowarzyszenia MediaTory - Ewelina Bochenek

Sekretarz - Dominika Brożek

Skarbnik - Bartosz Paturej

Członek - Wiola Myszkowska