Od początku istnienia Plebiscytu MediaTory wybór kandydatów oraz zwycięzców każdej kategorii leży w rękach studentów dziennikarstwa z całej Polski. Dotychczas jednak, w głosowaniu brały udział wyłącznie uczelnie publiczne, na których funkcjonuje odrębny kierunek – dziennikarstwo. 


Od 2012 roku prawo do zadecydowania o tym, kto kieruje polskie media na właściwe tory, mają także studenci uczelni prywatnych, spełniających powyższy warunek.


Zgłoś swoją uczelnię do Plebiscytu!

 

 

UCZELNIE PARTNERSKIE W MEDIATORACH 2013
[kliknij nazwę, aby poznać koordynatora Plebiscytu na danej uczelni]