0

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Z przykrością informujemy, że Stowarzyszenie MediaTory oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ, jako organizatorzy Plebiscytu MediaTory – Studenckie Nagrody Dziennikarskie, którego 14. Gala Finałowa zaplanowana była na 5 grudnia 2020 roku w Auditorium Maximum UJ, podjęły decyzję o odwołaniu wydarzenia w tym roku. Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce oraz decyzja Ministerstwa Zdrowia o objęciu całego kraju czerwoną strefą, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia, zmusiły nas do odwołania 14. Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckie Nagrody Dziennikarskie.

Chcemy jednocześnie zapewnić, że wszystkie materiały dziennikarskie powstałe w czasie kwalifikującym je do objęcia nominacjami w 2020 roku i zgłoszone przez studentów dziennikarstwa zostaną uwzględnione w procesie nominacyjnym i poddane pracom Jury Preselekcyjnego. Oznacza to, że mimo braku rozstrzygnięcia Plebiscytu w tym roku, nagrody te zostaną przyznane za rok i będą wynikiem osobnego głosowania studentów dziennikarstwa z całej Polski.

Pragniemy jednocześnie podkreślić fakt, że co roku Plebiscyt MediaTory i jego Galę Finałową przygotowuje grono kilkudziesięciu studentów, których efektywna współpraca i rzetelne przygotowanie do wydarzenia na taką skalę zostały utrudnione przez wprowadzony w tym semestrze wyłącznie zdalny tryb nauczania akademickiego i zamknięcie uczelnianych budynków. Jednocześnie zaś, jako studenci odpowiedzialni za jakość Plebiscytu, zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu staranności, wiarygodności i rzetelności procesu głosowania ponad 10 000 studentów na nominowanych dziennikarzy. Ze względu  na brak odpowiednich do tego narzędzi proces ten, w który zaangażowanych jest ponad 20 uczelni partnerskich z całej Polski, został w tym momencie odroczony.

Liczymy na Państwa zrozumienie, tym samym zachęcając do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie w momencie podjęcia kolejnych kroków będziemy informować o decyzjach dotyczących 14. edycji Plebiscytu MediaTory – Studenckie Nagrody Dziennikarskie.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się spotkać w bezpiecznych warunkach w Krakowie, w Auditorium Maximum UJ.

 

Z poważaniem,

Prezes Stowarzyszenia MediaTory

Paulina Bochenek

https://cutt.ly/7hbowYU