Kampania promocyjna

Na każdym etapie kampanii promocyjnej MediaTorów 2007 uwzględniono obecność Sponsorów, Patronów oraz Partnerów Plebiscytu.

Pierwszy etap Plebiscytu, czyli głosowanie, promowany był poprzez plakaty reklamowe na sześciu Uniwersytetach biorących w nim udział. Odbiorcami kampanii byli studenci kierunków dziennikarskich tych uczelni.

Uroczysta Gala rozdania MediaTorów 2007 promowana była poprzez:

 • 600 plakatów reklamowych w krakowskich uczelniach, akademikach, klubach i kawiarniach, bibliotekach oraz na ulicach Krakowa
 • prezentację multimedialną w autobusach MPK (100 ekranów ciekłokrystalicznych)
 • 50 plakatów reklamowych w tramwajach MPK
 • banner reklamowy na głównym budynku AGH - Al. Mickiewicza (15 m x 1,5 m)
 • banner reklamowy przy ul. Gołębiej, obok Collegium Novum UJ (7 m x 1,5 m)
 • banner reklamowy na budynku Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ - Rynek Główny (3 m x 1,5 m)
 • ulotki reklamowe rozdawane na imprezach studenckich oraz na ulicach Krakowa
 • strona internetowa mediatory.pl
 • reklama prasowa w listopadowym numerze miesięcznika PRESS
 • materiały multimedialne w wirtualnym świecie Second Life (Second IDiKS)
 • materiały prasowe w prasie lokalnej i studenckiej, informacje na portalach internetowych, informacje rozsyłane na listy mailingowe krakowskich uczelni
 • dżingle radiowe w studenckich rozgłośniach

Odbiorcami tego etapu kampanii byli studenci, uczniowie szkół średnich, mieszkańcy Krakowa oraz instytucje zainteresowane życiem kulturalnym miasta.

W czasie Gali wyświetlony został film promujący naszych sponsorów, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez publiczność.

Zobacz film