Uniwersytet Gdański – Marcin Mindykowski 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Ewelina Jakubczyk 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Łukasz Smardzewski 

Uniwersytet Warszawski – Aleksander Fedoruk

Uniwersytet Wrocławski – Marta Grycz