Oferta sponsorska


Sukces pierwszej edycji Mediatorów sprawił, że impreza stała się prestiżowa i rozpoznawalna zarówno w Krakowie, jak i całym medialnym świecie. Gwarantuje to sponsorom skuteczną promocję nie tylko w trakcie samej gali, ale również podczas działań reklamujących Plebiscyt wśród studentów z całej Polski, mieszkańców Krakowa oraz dziennikarzy i ludzi mediów.

Informacje na temat Mediatorów 2007 ukazały się w stacjach telewizyjnych, radiowych i prasie ogólnopolskiej, w portalach internetowych oraz mediach branżowych. Kampania reklamowa obejmowała m.in. bannery i plakaty w centralnych punktach miasta oraz 8 uniwersytetach w całej Polsce, ulotki reklamowe, multimedialne prezentacje i plakaty w komunikacji miejskiej oraz bannery internetowe.

Proponujemy Państwu wybór jednego z 3 pakietów sponsorskich:


Pakiet Full

 • Tytuł Sponsora Głównego MediaTorów 2008
 • Informacja o sponsorowaniu Plebiscytu przez Państwa firmę będzie stanowiła 20% filmu opowiadającego o przygotowaniach do Plebiscytu
 • Zamieszczenie logo wraz z linkiem do strony internetowej w serwisie mediatory.pl
 • Reklama w postaci banneru na naszej stronie internetowej
 • Zamieszczanie logo sponsora we wszystkich drukach związanych z Plebiscytem
 • Wyświetlanie reklam sponsora przed rozpoczęciem gali (2 godziny)
 • Zamieszczenie standów (roll up-ów) w miejscu odbywania się imprezy
 • Dystrybucja gadżetów i materiałów promocyjnych sponsora wśród uczestników imprezy w formie ustalonej z organizatorem
 • Umieszczenie logo sponsora na materiałach promujących imprezę (plakaty, bannery, prezentacje multimedialne i inne)
 • Możliwość rozstawienia stoiska firmowego
 • Możliwość ustalenia niestandardowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszego sponsora form promocji


Pakiet Medium

 • Tytuł Sponsora MediaTorów 2008
 • Informacja o sponsorowaniu Plebiscytu przez Państwa firmę będzie obecna w filmie opowiadającym o przygotowaniach do Plebiscytu
 • Zamieszczenie logo wraz z linkiem do strony internetowej w serwisie mediatory.pl
 • Reklama w postaci banneru na naszej stronie internetowej
 • Zamieszczanie logo sponsora we wszystkich drukach związanych z Plebiscytem
 • Zamieszczenie standów (roll up-ów) w miejscu odbywania się imprezy
 • Umieszczenie logo sponsora na materiałach promujących imprezę (plakaty, bannery, prezentacje multimedialne i inne)
 • Możliwość ustalenia niestandardowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszego sponsora form promocji


Pakiet Basic

 • Tytuł Sponsora MediaTorów 2008
 • Informacja o sponsorowaniu Plebiscytu przez Państwa firmę będzie obecna w filmie opowiadającym o przygotowaniach do Plebiscytu
 • Zamieszczenie logo wraz z linkiem do strony internetowej w serwisie mediatory.pl
 • Reklama w postaci banneru na naszej stronie internetowej
 • Zamieszczanie logo sponsora we wszystkich drukach związanych z Plebiscytem
 • Umieszczenie logo sponsora na materiałach promujących imprezę (plakaty, bannery, prezentacje multimedialne i inne)

Pełna oferta sponsorska jest dostępna tutaj

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i skłonni do negocjacji dotyczących wyżej wymienionych punktów.

W przypadku podobnych ofert różnych sponsorów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania najkorzystniejszej z nich i/lub dodatkowych negocjacji.