W MediaTorach 2007 studenci dziennikarstwa z całej Polski nagrodzą dziennikarzy w 9 kategoriach:

MediaTory Główne:


1.Kategoria AUTORYTET - w której nagradzamy dziennikarzy za to, że możemy się od nich uczyć rzetelności, profesjonalizmu i najwyższych standardów


2. Kategoria NAWIGATOR - w której nagradzamy publicystów, dzięki którym nasze poglądy zaczynają iść własną drogą.

3. Kategoria TORPEDA - za udowadnianie, że szybkość i rzetelność nie muszą się wykluczać

4. Kategoria DETONATOR - za publikacje, które wybuchły najgłośniej i najbardziej spektakularnie, nie tylko w świecie mediów. Publikacje na temat:


5. Kategoria AKUMULATOR - za ładowanie nas pozytywną energią.

MediaTory Specjalne:

6. Kategoria PROMOTOR za pokazywanie, że Internet to coś więcej niż e-mail i Google


7. Kategoria PROWOKATOR - w której nagradzamy ludzi mediów za odważne decyzje, które dają nam do myślenia.


8. Kategoria INICJATOR - w której nagradzamy dziennikarzy za to, że pokazują, że można inaczej.


9. Kategoria REFORMATOR - za materiały, które zmieniają rzeczywistość z dobrym skutkiem

Nominowanych do MediaTorów Głównych wskazali przedstawiciele kół naukowych z wszystkich uczelni biorących udział w Plebiscycie.

Nominacje do Mediatorów Specjalnych to dzieło Organizatora – Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa UJ.

 

Regulamin Studenckich Nagród Dziennikarskich MediaTorów 2007.doc